Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12【Ưu đãi 10%】

Contents

Tham khảo bảng báo giá chi phí lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12 sử dụng tôn Hoa Sen – Trường Phong

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12【Ưu đãi 10%】

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12【Ưu đãi 10%】

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen tại quận 12 của Trường Phong

(Tôn hoa sen cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, Sóng tròn, Sóng ngói)

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12 Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại quận 12
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.30mm
♻️ Từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.35mm
♻️ Từ 75.000 đến 150.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.40mm
♻️ Từ 84.000 đến 168.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.45mm
♻️ Từ  96.000 đến 192.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.50mm
♻️ Từ 105.000 đến 210.000 vnđ/m

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa Sen sóng ngói tại quận 12 của Trường Phong

(Tôn hoa sen cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12 Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại quận 12
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.30mm
♻️ Từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.35mm
♻️ Từ 85.000 đến 170.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.40mm
♻️ Từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.45mm
♻️ Từ  106.000 đến 212.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.50mm
♻️ Từ 115.000 đến 230.000 vnđ/m

Bảng giá chi phí gia công PU cách nhiệt

(Cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông và 9 sóng vuông)

Quy cách sóng tôn Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại quận 12 gia công PU
✅ Báo giá tôn 5 sóng Pu dày 16-18ly
♻️ Từ 64.000 đến 84.000 vnđ/m
✅ Báo giá tôn 9 sóng Pu dày 16-18ly
♻️ Từ 64.000 đến 84.000 vnđ/m

Bảng giá tham khảo chi phí thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12 sử dụng tôn Đông Á – Trường Phong

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh màu Đông Á tại quận 12 của Trường Phong

(Tôn lạnh màu Đông Á cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12 Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại quận 12
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.30mm ♻️ Từ 55.000 đến 110.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.35mm ♻️ Từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.40mm ♻️ Từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.45mm ♻️ Từ 86.000 đến 172.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.50mm ♻️ Từ 97.000 đến 194.000 vnđ/m

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói tại quận 12 của Trường Phong

(Tôn Đông Á cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12 Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại quận 12
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.30mm ♻️ Từ 65.000 đến 130.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.35mm ♻️ Từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.40mm ♻️ Từ  87.000 đến 174.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.45mm ♻️ Từ 96.000 đến 192.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.50mm ♻️ Từ 107.000 đến 114.000 vnđ/m

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt tại quận 12 của Trường Phong

(Tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

Quy cách sóng tôn Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại quận 12
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.30mm ♻️ Từ 65.000 đến 130.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.35mm ♻️ Từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.40mm ♻️ Từ  87.000 đến 174.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.45mm ♻️ Từ 96.000 đến 192.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.50mm ♻️ Từ 107.000 đến 114.000 vnđ/m

Bảng giá tham khảo chi phí thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12 sử dụng tôn Việt Nhật – Trường Phong

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh màu Việt Nhật tại quận 12 của Trường Phong

(Tôn lạnh màu Việt Nhật cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12 Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại quận 12
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.30mm ♻️ Từ 49.000 đến 98.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.35mm ♻️ Từ 57.000 đến 114.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.40mm ♻️ Từ 68.000 đến 136.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.45mm ♻️ Từ 75.000 đến 150.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.50mm ♻️ Từ 84.000 đến 168.000 vnđ/m

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật tại quận 12 của Trường Phong

(Tôn sóng ngói Việt Nhật cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12 Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại quận 12
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.30mm ♻️ Từ 59.000 đến 118.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.35mm ♻️ Từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.40mm ♻️ Từ 78.000 đến 156.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.45mm ♻️ Từ 85.000 đến 170.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.50mm ♻️ Từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn  cách nhiệt Việt Nhật tại quận 12 của Trường Phong

(Tôn Việt Nhật cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12 Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại quận 12
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.30mm ♻️ Từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.35mm ♻️ Từ 102.000 đến 204.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.40mm ♻️ Từ 115.000 đến 130.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.45mm ♻️ Từ 127.000 đến 154.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.50mm ♻️ Từ 134.000 đến 168.000 vnđ/m

Bảng giá nhân công thợ lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12 của TPNY

Hạng mục nhân công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại quận 12
✅ Báo giá giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn cho tầng 1 ♻️ Từ 40.000 đến 60.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn cho tầng 2 ♻️ Từ 70.000 đến 90.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn cho tầng 3 ♻️ Từ 80.000 đến 100.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn cho tầng 4 ♻️ Từ 90.000 đến 110.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn cho tầng 5 trở lên ♻️ Liên hệ

Lưu ý: Bảng báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12 của Trường Phong trên đây là chưa chính xác 100%. Giá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Vậy nên quý khách vui lòng gọi đến hotline 0908.648.509 để được tư vấn và báo giá chính xác.

Thông tin liên hệ Trường Phong tư vấn báo giá dịch vụ lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12

👨‍💻 Tên liên hệ Trường Phong
☎️ Điện Thoại 0908.648.509
💒 Địa chỉ Chi nhánh tại quận 12
🌐 Website Suanhatruongphong.com
💌 Mail Suanhatruongphong@gmail.com

Tham khảo them bảng giá liên quan dịch vụ lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại quận 12 của Trường Phong

5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Hà Nội【Ưu đãi 10%】 Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Hà Nội【Ưu đãi 10%】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Hà Nội sử...
Giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Khánh Hoà【Ưu đãi 10%】 Giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Khánh Hoà【Ưu đãi 10%】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Khánh Hoà sử...
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Nha Trang【Ưu đãi 10%】 Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Nha Trang【Ưu đãi 10%】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Nha Trang sử...
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Cam Ranh【Ưu đãi 10%】 Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Cam Ranh【Ưu đãi 10%】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Cam Ranh sử...

CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG PHONG

Tại sao quý khách nên chọn chúng tôi

Hãy đến với Công Ty Xây Dựng Trường Phong, chúng tôi có đội ngũ nhân lực giỏi tay nghề cao trong linh vực Sơn sửa nhà, Chống Thấm dột, Điện nước, Thông Tắc, Trần thạch cao... tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu,… giá cả hợp lý, cam kết chất lượng uy tín

Công Ty Xây Dựng Trường Phong
Công Ty Xây Dựng Trường Phong

chuyên nhận: xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà ở, các công trình xây dựng lớn nhỏ khác nhau. Thi công sơn nhà, trang trí nội ngoại thất, chống thấm dột, làm trần vách thạch cao,... giá tốt

1
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí

Hỗ trợ tư vấn, báo giá miễn phí, tiếp nhận yêu cầu mọi lúc mọi nơi. Gọi ngay: 0908.648.509 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng

2
Chất Lượng Dịch Vụ
Chất Lượng Dịch Vụ

Chất lượng của dịch vụ luôn được Trường Phong đặt lên trên hết. Thực hiện mọi thứ đảm bảo chất lượng tốt nhất cho quý khách. Giá trị khách nhận được là tuyệt đố

3
Chế Độ Bảo Hành
Chế Độ Bảo Hành

Dịch vụ nào chúng tôi cung cấp cũng đều được bảo hành hợp lý. Mỗi dịch vụ đều được bảo hành lâu dài từ 3 - 5 năm, hỗ trợ khách hàng tốt mỗi khi khách cần.h cần

4