Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM【Ưu dãi 10%】

Dịch vụ sửa chữa, thay tôn mái tôn Trường Phong – Phục vụ khách hàng tại nhà. Thi công nhanh chóng, đảm bảo chất lượng công trình. Thay thế, sửa chữa mái tôn giá rẻ nhất tại HCM. Chúng tôi có đội ngũ nhân lực chất lượng, trình độ chuyên môn cao có thể phục vụ và đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất khi có nhu cầu nhé!

Contents

Tham khảo bảng báo giá chi phí lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM sử dụng tôn Hoa Sen – Trường Phong

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen tại TPHCM của Trường Phong

(Tôn hoa sen cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, Sóng tròn, Sóng ngói)

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại TPHCM
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.30mm
♻️ Từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.35mm
♻️ Từ 75.000 đến 150.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.40mm
♻️ Từ 84.000 đến 168.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.45mm
♻️ Từ  96.000 đến 192.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.50mm
♻️ Từ 105.000 đến 210.000 vnđ/m

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa Sen sóng ngói tại TPHCM của Trường Phong

(Tôn hoa sen cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại TPHCM
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.30mm
♻️ Từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.35mm
♻️ Từ 85.000 đến 170.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.40mm
♻️ Từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.45mm
♻️ Từ  106.000 đến 212.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.50mm
♻️ Từ 115.000 đến 230.000 vnđ/m

Bảng giá chi phí gia công PU cách nhiệt

(Cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông và 9 sóng vuông)

Quy cách sóng tôn Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại TPHCM gia công PU
✅ Báo giá tôn 5 sóng Pu dày 16-18ly
♻️ Từ 64.000 đến 84.000 vnđ/m
✅ Báo giá tôn 9 sóng Pu dày 16-18ly
♻️ Từ 64.000 đến 84.000 vnđ/m

Bảng giá tham khảo chi phí thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM sử dụng tôn Đông Á – Trường Phong

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh màu Đông Á tại TPHCM của Trường Phong

(Tôn lạnh màu Đông Á cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại TPHCM
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.30mm ♻️ Từ 55.000 đến 110.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.35mm ♻️ Từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.40mm ♻️ Từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.45mm ♻️ Từ 86.000 đến 172.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.50mm ♻️ Từ 97.000 đến 194.000 vnđ/m

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói tại TPHCM của Trường Phong

(Tôn Đông Á cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại TPHCM
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.30mm ♻️ Từ 65.000 đến 130.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.35mm ♻️ Từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.40mm ♻️ Từ  87.000 đến 174.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.45mm ♻️ Từ 96.000 đến 192.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.50mm ♻️ Từ 107.000 đến 114.000 vnđ/m

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt tại TPHCM của Trường Phong

(Tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

Quy cách sóng tôn Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại TPHCM
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.30mm ♻️ Từ 65.000 đến 130.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.35mm ♻️ Từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.40mm ♻️ Từ  87.000 đến 174.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.45mm ♻️ Từ 96.000 đến 192.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.50mm ♻️ Từ 107.000 đến 114.000 vnđ/m

Bảng giá tham khảo chi phí thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM sử dụng tôn Việt Nhật – Trường Phong

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh màu Việt Nhật tại TPHCM của Trường Phong

(Tôn lạnh màu Việt Nhật cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại TPHCM
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.30mm ♻️ Từ 49.000 đến 98.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.35mm ♻️ Từ 57.000 đến 114.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.40mm ♻️ Từ 68.000 đến 136.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.45mm ♻️ Từ 75.000 đến 150.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.50mm ♻️ Từ 84.000 đến 168.000 vnđ/m

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật tại TPHCM của Trường Phong

(Tôn sóng ngói Việt Nhật cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại TPHCM
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.30mm ♻️ Từ 59.000 đến 118.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.35mm ♻️ Từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.40mm ♻️ Từ 78.000 đến 156.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.45mm ♻️ Từ 85.000 đến 170.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.50mm ♻️ Từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m

Bảng báo giá thi công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn sử dụng tôn  cách nhiệt Việt Nhật tại TPHCM của Trường Phong

(Tôn Việt Nhật cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại TPHCM
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.30mm ♻️ Từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.35mm ♻️ Từ 102.000 đến 204.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.40mm ♻️ Từ 115.000 đến 130.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.45mm ♻️ Từ 127.000 đến 154.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.50mm ♻️ Từ 134.000 đến 168.000 vnđ/m

Bảng giá nhân công thợ lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM của TPNY

Hạng mục nhân công lợp mái tôn, thay tôn mái tôn Mức giá thay tôn mái tôn, lợp mái tôn tại TPHCM
✅ Báo giá giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn cho tầng 1 ♻️ Từ 40.000 đến 60.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn cho tầng 2 ♻️ Từ 70.000 đến 90.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn cho tầng 3 ♻️ Từ 80.000 đến 100.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn cho tầng 4 ♻️ Từ 90.000 đến 110.000 vnđ/m
✅ Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn cho tầng 5 trở lên ♻️ Liên hệ

Lưu ý: Bảng báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM của Trường Phong trên đây là chưa chính xác 100%. Giá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Vậy nên quý khách vui lòng gọi đến hotline 0908.648.509 để được tư vấn và báo giá chính xác.

Cần thay tôn mái tôn khi nào?

Hiện nay nhu cầu sử dụng mái tôn là rất lớn. Sau một thời gian sử dụng, với nhiều nguyên nhân khác nhau bạn cần thay tôn mái tôn để đảm bảo chất lượng công trình. Việc thay thế, sửa chữa sẽ được Trường Phong thực hiện theo yêu cầu khách hàng và sự tư vấn của chúng tôi.

Báo giá thay tôn mái tôn

Vậy trong những trường hợp nào bạn cần thay tôn mái tôn? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây:

Bảo trì mái nhà định kỳ

Trong nhiều trường hợp, khi kiểm tra tình trạng, chất lượng mái định kỳ. Sẽ phát hiện tình trạng mới chớm hỏng, dột mái tôn. Để đảm bảo chất lượng sống, sử dụng an toàn, chúng ta cần có những biện pháp thay tôn mái kịp thời.

Mái tôn bị dột do thời gian sử dụng dài hoặc do mưa bão

Sau một thời gian sử dụng, mái tôn sẽ bị oxi hóa, xuống cấp. Bạn cần thay thế, sửa chữa, cải tạo. Hãy liên hệ tới công ty Trường Phong để được hỗ trợ nhé!

Thay thế mái tôn mới

Có thể tình trạng mái tôn của bạn chưa xuống cấp nghiêm trọng nhưng bạn có nhu cầu thay mái tôn mới. Dịch vụ thay tôn mái tôn của Trường Phong sẽ giúp bạn thực hiện.

Chúng tôi nhận thi công thay thế, sơn tôn mái tôn theo yêu cầu của khách hàng. Không chỉ cam kết về chất lượng, giá thành chi phí cũng rất hợp lý. Hơn nữa, Trường Phong có chính sách bảo hành, thời gian lên tới 3 năm, mang lại sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng.

Sửa chữa thay thế tôn mái tôn Trường Phong

Nhận làm mái tôn nhà, tôn công trình, thay thế, sửa chữa trọn gói. Thi công phục vụ khách hàng tại khu vực HCM. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Trường Phong nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ phía khách hàng.

Dịch vụ sửa chữa, thay tôn mái tôn của Trường Phong chuyên nhận:

  • Thi công làm mái tôn theo yêu cầu
  • Lắp đặt mái tôn cho công trình
  • Sửa chữa, thay thế mái tôn hỏng dột
  • Sơn lại mái tôn
  • Kiểm tra mái tôn, mái nhà định kỳ
  • Cung cấp nguyên vật liệu làm mái tôn, sửa chữa mái tôn

Bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, Trường Phong luôn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ khách hàng. Phục vụ nhanh chóng, chỉ khoảng 20 phút kể từ khi nhận được yêu cầu, bộ phận kỹ thuật sẽ có mặt để hỗ trợ bạn.

Báo giá thay tôn mái tôn Trường Phong

Dịch vụ thay tôn mái, sửa chữa mái tôn của Trường Phong được đánh giá là thấp nhất thị trường. Sở dĩ giá thành tốt như vậy là nhờ sự tối ưu của chúng tôi. Mỗi công trình của khách hàng chúng tôi luôn coi đó là công trình của gia đình mình. Phải làm sao để đảm bảo chất lượng với chi phí tốt nhất. Hơn nữa thi công nhanh cũng góp phần lớn trong việc cắt giảm chi phí.

Mỗi công trình thi công sẽ có mức chi phí khác nhau do quá trình sửa chữa là khác nhau. Do vậy để nhận báo giá tốt nhất, bạn hãy liên hệ với chúng tôi. Khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, bộ phận kỹ thuật của Trường Phong sẽ khảo sát tình hình thực tế, lên phương án thi công và báo giá cho khách hàng.

==> Hãy đến và cảm nhận chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Trường Phong luôn sẵn sàng và rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

Lưu ý: Bảng báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM của Trường Phong trên đây là chưa chính xác 100%. Giá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Vậy nên quý khách vui lòng gọi đến hotline 0908.648.509 để được tư vấn và báo giá chính xác.

Thông tin liên hệ Trường Phong tư vấn báo giá dịch vụ lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM

👨‍💻 Tên liên hệ Trường Phong
☎️ Điện Thoại 0908.648.509
💒 Địa chỉ Chi nhánh tại TPHCM
🌐 Website Suanhatruongphong.com
💌 Mail Suanhatruongphong@gmail.com

Tham khảo them bảng giá liên quan dịch vụ lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại TPHCM của Trường Phong

5/5 - (3 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Hà Nội【Ưu đãi 10%】 Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Hà Nội【Ưu đãi 10%】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Hà Nội sử...
Giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Khánh Hoà【Ưu đãi 10%】 Giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Khánh Hoà【Ưu đãi 10%】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Khánh Hoà sử...
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Nha Trang【Ưu đãi 10%】 Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Nha Trang【Ưu đãi 10%】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Nha Trang sử...
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Cam Ranh【Ưu đãi 10%】 Báo giá lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Cam Ranh【Ưu đãi 10%】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí lợp mái tôn, thay tôn mái tôn tại Cam Ranh sử...

CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG PHONG

Tại sao quý khách nên chọn chúng tôi

Hãy đến với Công Ty Xây Dựng Trường Phong, chúng tôi có đội ngũ nhân lực giỏi tay nghề cao trong linh vực Sơn sửa nhà, Chống Thấm dột, Điện nước, Thông Tắc, Trần thạch cao... tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu,… giá cả hợp lý, cam kết chất lượng uy tín

Công Ty Xây Dựng Trường Phong
Công Ty Xây Dựng Trường Phong

chuyên nhận: xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà ở, các công trình xây dựng lớn nhỏ khác nhau. Thi công sơn nhà, trang trí nội ngoại thất, chống thấm dột, làm trần vách thạch cao,... giá tốt

1
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí

Hỗ trợ tư vấn, báo giá miễn phí, tiếp nhận yêu cầu mọi lúc mọi nơi. Gọi ngay: 0908.648.509 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng

2
Chất Lượng Dịch Vụ
Chất Lượng Dịch Vụ

Chất lượng của dịch vụ luôn được Trường Phong đặt lên trên hết. Thực hiện mọi thứ đảm bảo chất lượng tốt nhất cho quý khách. Giá trị khách nhận được là tuyệt đố

3
Chế Độ Bảo Hành
Chế Độ Bảo Hành

Dịch vụ nào chúng tôi cung cấp cũng đều được bảo hành hợp lý. Mỗi dịch vụ đều được bảo hành lâu dài từ 3 - 5 năm, hỗ trợ khách hàng tốt mỗi khi khách cần.h cần

4