Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Phú Nhuận【Tiết kiệm 10%】

Contents

Tham khảo bảng báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Phú Nhuận của Trường Phong

Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Phú Nhuận【Tiết kiệm 10%】

Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Phú Nhuận【Tiết kiệm 10%】

Bảng giá tham khảo chi phí thợ sửa chữa cửa sắt 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, cửa pano, cửa giả gỗ tại Phú Nhuận của Trường Phong

Stt

Báo giá các hạng mục thợ sửa chữa cửa sắt tại Phú Nhuận

Loại sắt

Đơn giá sửa chữa cửa tại Phú Nhuận

1 Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt thường hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Từ 690.000 – 890.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 720.000 – 920.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
2 Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt thường hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Từ 740.000 – 940.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
3 Báo giá thợ sửa chữa cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Từ 740.000 – 940.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
4 Báo giá thợ sửa chữa cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Từ 790.000 – 990.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
5 Báo giá thợ sửa chữa cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường Từ 840.000 – 1.040.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²
6 Báo giá thợ sửa chữa cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường Từ 940.000 – 1.140.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 1.020.000 – 1.220.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 1.070.000 – 1.270.000 ₫/m²

Bảng giá tham khảo chi phí thợ sửa chữa cửa cổng sắt tại Phú Nhuận của Trường Phong

Stt Báo giá các hạng mục thợ sửa chữa cửa cổng sắt tại Phú Nhuận Loại sắt Đơn giá sửa chữa cửa tại Phú Nhuận
1 Báo giá thợ sửa chữa cửa cổng sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Từ 790.000 – 990.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
2 Báo giá thợ sửa chữa cửa cổng sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Từ 840.000 – 1.040.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²
3 Báo giá thợ sửa chữa cửa cổng sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường Từ 890.000 – 1.090.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 1.020.000 – 1.220.000 ₫/m²
4 Báo giá thợ sửa chữa cửa cổng sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường Từ 990.000 – 1.190.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 1.020.000 – 1.220.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 1.070.000 – 1.270.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 1.120.000 – 1.320.000 ₫/m²
5 Cửa cổng uốn nghệ thuật cửa cổng cắt CNC cửa cổng nhôm đúc mỹ thuật Báo giá theo mẫu hoặc bản vẽ thiết kế

Bảng giá tham khảo chi phí thợ sửa chữa cửa chung cư sắt hộp tại Phú Nhuận của Trường Phong

Stt Báo giá các hạng mục thợ sửa chữa cửa sắt chung cư tại Phú Nhuận Loại sắt Đơn giá sửa chữa cửa tại Phú Nhuận
1 Báo giá thợ sửa chữa cửa chung cư sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Từ 690.000 – 890.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 720.000 – 920.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Inox Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
2 Báo giá thợ sửa chữa cửa chung cư sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Từ 740.000 – 940.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Inox Từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²
3 Báo giá thợ sửa chữa cửa chung cư sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường Từ 790.000 – 990.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
Inox Từ 1.120.000 – 1.170.000 ₫/m²
4 Báo giá thợ sửa chữa cửa chung cư sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường Từ 840.000 – 1.040.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²
Inox Từ 1.170.000 – 1.270.000 ₫/m²

Bảng giá tham khảo chi phí thợ sửa chữa cửa lùa sắt hộp tại Phú Nhuận của Trường Phong

Stt Báo giá các hạng mục thợ sửa chữa cửa sắt lùa tại Phú Nhuận Loại sắt Đơn giá sửa chữa cửa tại Phú Nhuận
1 Báo giá thợ sửa chữa cửa lùa sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Từ 690.000 – 890.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 720.000 – 920.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
2 Báo giá thợ sửa chữa cửa lùa sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Từ 740.000 – 940.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
3 Báo giá thợ sửa chữa cửa lùa sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường Từ 790.000 – 990.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
4 Báo giá thợ sửa chữa cửa lùa sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường Từ 840.000 – 1.040.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²

Bảng giá tham khảo chi phí thợ sửa chữa cửa sổ sắt hộp tại Phú Nhuận của Trường Phong

Stt Báo giá các hạng mục thợ sửa chữa cửa sổ sắt tại Phú Nhuận Loại sắt Đơn giá sửa chữa cửa tại Phú Nhuận
1 Báo giá thợ sửa chữa cửa sổ sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Từ 690.000 – 890.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 720.000 – 920.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
2 Báo giá thợ sửa chữa cửa sổ sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Từ 740.000 – 940.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
3 Báo giá thợ sửa chữa cửa sổ sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường Từ 790.000 – 990.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
4 Báo giá thợ sửa chữa cửa sổ sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường Từ 840.000 – 1.040.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²

Tham khảo bảng báo giá thợ sửa chữa cửa sắt kéo tại Phú Nhuận của Trường Phong

Bảng giá tham khảo chi phí thợ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan tại Phú Nhuận của Trường Phong

Stt Báo giá các hạng mục thợ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan tại Phú Nhuận Loại

Đơn giá sửa chữa cửa tại Phú Nhuận

U 0.6mm – U 1mm (mạ màu) U 1,2mm – U 1,4mm (tĩnh điện)
1 Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan trên 10m ² không lá Từ 320.000 – 510.000 ₫/m² Từ 660.000 – 860.000 ₫/m²
Có lá Từ 390.000 – 580.000 ₫/m² Từ 730.000 – 930.000 ₫/m²
2 Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan từ 8 – 9.9 m ² không lá Từ 340.000 – 530.000 ₫/m² Từ 680.000 – 880.000 ₫/m²
Có lá Từ 410.000 – 600.000 ₫/m² Từ 750.000 – 950.000 ₫/m²
3 Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan từ 7 – 7.9 m ² không lá Từ 360.000 – 550.000 ₫/m² Từ 700.000 – 900.000 ₫/m²
Có lá Từ 430.000 – 620.000 ₫/m² Từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
4 Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan từ 6 – 6.9 m ² không lá Từ 380.000 – 570.000 ₫/m² Từ 720.000 – 920.000 ₫/m²
Có lá Từ 450.000 – 640.000 ₫/m² Từ 790.000 – 990.000 ₫/m²
5 Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan từ 5 – 5.9 m ² không lá Từ 410.000 – 600.000 ₫/m² Từ 750.000 – 950.000 ₫/m²
Có lá Từ 480.000 – 670.000 ₫/m² Từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
6 Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan từ 4 – 4.9 m ² không lá Từ 460.000 – 650.000 ₫/m² Từ 800.000 – 1.000 ₫/m².000 ₫/m²
Có lá Từ 530.000 – 720.000 ₫/m² Từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
7 Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan từ 3 – 3.9 m ² không lá Từ 510.000 – 700.000 ₫/m² Từ 850.000 – 1.050.000 ₫/m²
Có lá Từ 580.000 – 770.000 ₫/m² Từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
8 Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan dưới 3 m ² không lá Từ 1.650.000 – 2.100.000 ₫/m²/bộ Từ 2.550.000 – 3.150.000 ₫/m²/bộ
Có lá Từ 1.750.000 – 2.350.000 ₫/m²/bộ Từ 2.760.000 – 3.360.000 ₫/m²/bộ

Bảng giá tham khảo chi phí thợ sửa chữa cửa kéo Inox tại Phú Nhuận của Trường Phong

Stt Báo giá các hạng mục thợ sửa chữa cửa kéo Inox tại Phú Nhuận Loại

Đơn giá sửa chữa cửa tại Phú Nhuận

U 0.6mm – U 0.7mm (inox 304) U 0.8mm – U 1mm (inox 304)
1 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Inox trên 10m ² không lá Từ 1.600.000 – 1.750.000 ₫/m² Từ 1.900.000 – 2.150.000 ₫/m²
Có lá Từ 1.750.000 – 1.900.000 ₫/m² Từ 2.050.000 – 2.300.000 ₫/m²
2 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Inox từ 8 – 9.9 m ² không lá Từ 1.650.000 – 1.800.000 ₫/m² Từ 1.950.000 – 2.300.000 ₫/m²
Có lá Từ 1.800.000 – 1.950.000 ₫/m² Từ 2.100.000 – 2.450.000 ₫/m²
3 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Inox từ 7 – 7.9 m ² không lá Từ 1.730.000 – 1.880.000 ₫/m² Từ 2.030.000 – 2.380.000 ₫/m²
Có lá Từ 1.880.000 – 2.030.000 ₫/m² Từ 2.180.000 – 2.530.000 ₫/m²
4 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Inox từ 6 – 6.9 m ² không lá Từ 1.750.000 – 1.900.000 ₫/m² Từ 2.050.000 – 2.400.000 ₫/m²
Có lá Từ 1.900.000 – 2.050.000 ₫/m² Từ 2.200.000 – 2.550.000 ₫/m²
5 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Inox từ 5 – 5.9 m ² không lá Từ 1.880.000 – 2.030.000 ₫/m² Từ 2.180.000 – 2.530.000 ₫/m²
Có lá Từ 2.030.000 – 2.180.000 ₫/m² Từ 2.330.000 – 2.680.000 ₫/m²
6 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Inox từ 4 – 4.9 m ² không lá Từ 1.900.000 – 2.050.000 ₫/m² Từ 2.200.000 – 2.550.000 ₫/m²
Có lá Từ 2.050.000 – 2.200.000 ₫/m² Từ 2.350.000 – 2.700.000 ₫/m²
7 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Inox từ 3 – 3.9 m ² không lá Từ 2.100.000 – 2.250.000 ₫/m² Từ 2.400.000 – 2.750.000 ₫/m²
Có lá Từ 2.250.000 – 2.400.000 ₫/m² Từ 2.550.000 – 2.900.000 ₫/m²
8 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Inox dưới 3 m ² không lá Từ 6.300.000 – 6.750.000 ₫/m²/bộ Từ 7.200.000 – 8.250.000 ₫/m²/bộ
Có lá Từ 6.550.000 – 7.000 ₫/m².000 ₫/m²/bộ Từ 7.450.000 – 8.500.000 ₫/m²/bộ

Bảng giá tham khảo chi phí thợ sửa chữa cửa kéo Việt Nam tại Phú Nhuận của Trường Phong

Stt Báo giá các hạng mục thợ sửa chữa cửa kéo Việt Nam tại Phú Nhuận Loại

Đơn giá sửa chữa cửa tại Phú Nhuận

U 1.2mm – U 1.4mm
1 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Việt Nam trên 10m ² không lá Từ 950.000 – 1.050.000 ₫/m²
Có lá Từ 1.100.000 – 1.200.000 ₫/m²
2 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Việt Nam từ 8 – 9.9 m ² không lá Từ 1.020.000 – 1.120.000 ₫/m²
Có lá Từ 1.170.000 – 1.270.000 ₫/m²
3 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Việt Nam từ 7 – 7.9 m ² không lá Từ 1.090.000 – 1.190.000 ₫/m²
Có lá Từ 1.240.000 – 1.340.000 ₫/m²
4 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Việt Nam từ 6 – 6.9 m ² không lá Từ 1.160.000 – 1.260.000 ₫/m²
Có lá Từ 1.310.000 – 1.410.000 ₫/m²
5 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Việt Nam từ 5 – 5.9 m ² không lá Từ 1.230.000 – 1.330.000 ₫/m²
Có lá Từ 1.380.000 – 1.480.000 ₫/m²
6 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Việt Nam từ 4 – 4.9 m ² không lá Từ 1.300.000 – 1.400.000 ₫/m²
Có lá Từ 1.450.000 – 1.550.000 ₫/m²
7 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Việt Nam từ 3 – 3.9 m ² không lá Từ 1.370.000 – 1.380.000 ₫/m²
Có lá Từ 1.520.000 – 1.530.000 ₫/m²
8 Báo giá thợ sửa chữa cửa kéo Việt Nam dưới 3 m ² không lá Từ 4.000.000 – 4.300.000 ₫/bộ
Có lá Từ 4.500.000 – 4.800.000 ₫//bộ

Lưu ý: Bảng báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Phú Nhuận của Trường Phong trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ với Trường Phong để được tư vấn báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ Trường Phong tư vấn báo giá sửa chữa cửa sắt tại Phú Nhuận

  • ☎️ Hotline: 0908.648.509
  • 💒 Địa chỉ: Chi nhánh tại Phú Nhuận
  • 🌍Website: suanhatruongphong.com
  • 💌 Mail: suanhatruongphong@gmail.com

Các bài viết liên quan dịch vụ thợ sửa chữa cửa sắt tại Phú Nhuận của Trường Phong

5/5 - (2 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Hà Nội【Tiết kiệm 10%】 Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Hà Nội【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Hà Nội của Trường Phong1.1 Bảng giá...
Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Vũng Tàu【Tiết kiệm 10%】 Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Vũng Tàu【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Vũng Tàu của Trường Phong1.1 Bảng giá...
Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Bà Rịa【Tiết kiệm 10%】 Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Bà Rịa【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Bà Rịa của Trường Phong1.1 Bảng giá...
Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Đồng Nai【Tiết kiệm 10%】 Báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Đồng Nai【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thợ sửa chữa cửa sắt tại Đồng Nai của Trường Phong1.1 Bảng giá...

CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG PHONG

Tại sao quý khách nên chọn chúng tôi

Hãy đến với Công Ty Xây Dựng Trường Phong, chúng tôi có đội ngũ nhân lực giỏi tay nghề cao trong linh vực Sơn sửa nhà, Chống Thấm dột, Điện nước, Thông Tắc, Trần thạch cao... tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu,… giá cả hợp lý, cam kết chất lượng uy tín

Công Ty Xây Dựng Trường Phong
Công Ty Xây Dựng Trường Phong

chuyên nhận: xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà ở, các công trình xây dựng lớn nhỏ khác nhau. Thi công sơn nhà, trang trí nội ngoại thất, chống thấm dột, làm trần vách thạch cao,... giá tốt

1
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí

Hỗ trợ tư vấn, báo giá miễn phí, tiếp nhận yêu cầu mọi lúc mọi nơi. Gọi ngay: 0908.648.509 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng

2
Chất Lượng Dịch Vụ
Chất Lượng Dịch Vụ

Chất lượng của dịch vụ luôn được Trường Phong đặt lên trên hết. Thực hiện mọi thứ đảm bảo chất lượng tốt nhất cho quý khách. Giá trị khách nhận được là tuyệt đố

3
Chế Độ Bảo Hành
Chế Độ Bảo Hành

Dịch vụ nào chúng tôi cung cấp cũng đều được bảo hành hợp lý. Mỗi dịch vụ đều được bảo hành lâu dài từ 3 - 5 năm, hỗ trợ khách hàng tốt mỗi khi khách cần.h cần

4